Vol. 30 No. 2 (2010)

Published: 2010-12-17

Preface

 • Huldigingswoord Prof. J. Janse van Rensburg

  Francois Tolmie
  i-ii
  DOI: https://doi.org/10.38140/at.v30i2.2310
 • Drome kan waar word

  J. Janse van Rensburg
  iii-xii
  DOI: https://doi.org/10.38140/at.v30i2.2311

Articles

 • 'n Narratiewe benadering tot die pastoraat: kritiese opmerkings na aanleiding van die huidige teologiese debat

  A. R. Brunsdon
  1-20
  DOI: https://doi.org/10.38140/at.v30i2.2312
 • Het ons te gou weggekyk? Nuwe belangstelling in die Hemelvaart en Sessio van Jesus

  C. W. Burger
  21-35
  DOI: https://doi.org/10.38140/at.v30i2.2313
 • The absence of presence: homiletical reflections on Luther's notion of the masks of God (larvae dei)

  J. Cilliers
  36-49
  DOI: https://doi.org/10.38140/at.v30i2.2314
 • Tyd as gawe - God se tyd: die polsslag van die kerkjaar

  E. Kloppers
  50-66
  DOI: https://doi.org/10.38140/at.v30i2.2315
 • "Habitus" in soul care. Towards "spiritual fortigenetics" (parrhesia) in a pastoral anthropology

  D. J. Louw
  67-88
  DOI: https://doi.org/10.38140/at.v30i2.2316
 • Welheidsbediening deur AGS-pastore in 'n stedelike konteks: 'n verkennende kwalitatiewe ondersoek

  L. Lovell, G. A. Lotter
  89-112
  DOI: https://doi.org/10.38140/at.v30i2.2317
 • Grounded theory approach in sermon analysis of sermons on poverty and directed at the poor as listeners

  H. J. C. Pieterse
  113-129
  DOI: https://doi.org/10.38140/at.v30i2.2318
 • The racial discourse and the Dutch Reformed Church: looking through a descriptive-empirical lens ... towards a normative task

  W. J. Schoeman
  130-151
  DOI: https://doi.org/10.38140/at.v30i2.2319
 • Jesus and the marginalized: attaching pastoral meaning to Luke 4:14-30

  J. Steyn, A. Yousaf
  152-170
  DOI: https://doi.org/10.38140/at.v30i2.2320
 • 'n Voorlopige navorsingsagenda vir die spirituele re-kapitalisasie van die werksplek - 'n prakties teologiese re-konstruksie?

  J. A. van den Berg
  171-191
  DOI: https://doi.org/10.38140/at.v30i2.2321
 • Entering the field: initiating liturgical research in an African Independent Church (AIC)

  C. Wepener, M. Barnard
  192-210
  DOI: https://doi.org/10.38140/at.v30i2.2322

Book Reviews

 • Naudé, Piet J., Neither Calendar nor Clock. Perspectives on the Belhar Confession

  Martin Laubscher
  211-213
  DOI: https://doi.org/10.38140/at.v30i2.2323
 • Michael Wolter, Das Lukasevangelium

  Christoph Stenschke
  214-217
  DOI: https://doi.org/10.38140/at.v30i2.2324