OOSTHUIZEN, P. . English-Afrikaans Bilingual Building Dictionary by Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns. Town and Regional Planning, v. 78, p. 92, 23 Jun. 2021.