Jacobs, L. (2021). “Skoolleierskap en die skep van produktiewe leerruimtes in skole”: School leadership and the creation of productive learning environments in schools. Perspectives in Education, 39(3), 277–278. https://doi.org/10.38140/pie.v39i3.5636