(1)
Jacobs, L. “Skoolleierskap En Die Skep Van Produktiewe Leerruimtes in skole”: School Leadership and the Creation of Productive Learning Environments in Schools. pie 2021, 39, 277-278.